Ulja i tečnosti za motorna vozila
Ulja za benzinske motore
Univerzalno motorno ulje
Ulja za dizel motore
Ulje za automatske menjače
Ulja za dvotaktne benzinske motore
Ulja za menjače i diferencijale motornih vozila
Ulja za traktore
Tečnost za hlađenje motora - antifriz
Kočione tečnosti
Specijalne tečnosti za motorna vozila
Industrijska ulja
Hidraulična ulja
Kompresorska ulja
Reduktorska ulja
Ulje za prenos toplote
Ulje za klizne staze
Ulja za obradu metala
Ulja za specijalnu namenu
Mazive masti
Litijumske masti
LM - Litijumska mast
LM je višenamenska visokokvalitetna litijumska mast.
Karakteriše je odlična otpornost na oksidaciju, dobre antihabajuće,antikorozione i antirdjajuće osobine, dobra otpornost na ispiranje vodom, širok opseg radnih temperatura i laka pumpabilnost. Ova visokokvalitetna mast se preporučuje za upotrebu kako u putničkim tako i u teretnim vozilima i vandrumskoj mehanizaciji, kao i za industrijske mašine.


Zadovoljava specifikacije:
ISO L-XCCHA
DIN 51502


Isporučuje se u metalnim kantama od 18 kg i metalnim bačvama od 180 kg.

Tipične karakteristike
LM 00 LM 0 LM 1 LM 2 LM 3
NLGI gradacija 00 0 1 2 3
Penetracija,dmm 400/430 355/385 310/340 265/295 220/250
Tačka kapanja, °C 180 180 180 190 190
Korozija 1a 1a 1a 1a 1a